Registration

Personal Details
Ghidul soferului pregatit de drum

Ghidul soferului pregatit de drum

Carte de identitate în termen de valabilitate
Pașaport în termen de valabilitate
Alt act de identitate în termen de valabilitate
Permis de conducere în termen de valabilitate
ITP în termen de valabilitate
Act de proveniență (contract de vânzare-cumpărare, Act de moștenire-succesiune sau altele)
Cartea de identitate a vehiculului
plătit
RCA în termen de valabilitate
Rovignetă (în termen de valabilitate)
Altă vignetă (în termen de valabilitate)
Contract de comodat (în termen de valabilitate)
Contract de închiriere (în termen de valabilitate)
Alte acte (în termen de valabilitate)